بنرها پراستفاده ترین تبلیغات اینترنتى

بنرها پراستفاده ترین تبلیغات اینترنتى

آگهی تبلیغاتی

تبلیغات بنرى با وجود حجم کم وسیله اى کارآمد براى تحقق اهداف چندمنظوره اند؛ زیرا بنرها در حقیقت بخشى از پیام هاى تبلیغاتى شرکت ها و وب سایت ها هستند. این شیوه تبلیغ، اسم، نشانه(logo) و تولیدات شرکت ها را با روش هایى گوناگون و متنوع به نمایش مى گذارد.بنرها، ابزارى براى افزایش میانگین کلیک ها به شمار مى آیند که بدون پرداختن به جزئیات، مشترى را به کلیک تشویق مى کنند.

بنر ها و کاهش کلیک ها

در اوایل قرن حاضر، با کاهش تعداد کلیک ها از ۲تا۳ درصد در دهه ،۹۰ به ۵/۰ درصد، این تصور به وجود آمد که عمر مفید بنرها به پایان رسیده است. خوشبختانه، در آن زمان تحقیقاتى انجام شد که نشان مى داد بنرها نقش مهمى در معروف کردن نام ونشان تجارىشرکت ها در اینترنت به عهده دارند. در واقع، با وجود کاهش میانگین تعداد کلیک ها، معیار دیگرى با نام روش هاىبازاریابىزنجیره اى وجود دارد که بر موثر بودن بنرها تاکید مى کند. بدیهى است، روش هاىبازاریابىزنجیره اى تاکنون کمک هاى قابل توجهى به فروش از طریق شبکه اینترنت کرده اند. به این ترتیب، بنرها حتى با کاهش میانگین کلیک ها، هنوز در تبلیغات اینترنتى نقشى پررنگ دارند و حتى در سال هاى گذشته، با توجه به افزایش علاقه مردم به اینترنت، کارآیى و نقش بیش ترى در بازاریابى الکترونیکى پیدا کرده اند.اگرتبلیغاتبنرى را با روشبازاریابى مستقیماز طریق پست مقایسه کنیم، درمى یابیم که انتظار ما از تعداد پاسخ ها باید واقع بینانه باشد. آمار نشان مى دهد که پاسخ هاى به دست آمده از بسته هاى پستى فرستاده شده، بسیار اندک و حتى کم تر از ۵/۰ درصد است. بنابراین، چندان مایه تعجب نخواهد بود اگر میانگین تعداد کلیک ها در هر صد کلیک، در مورد بنرها نیز در همین سطح باشد، نکته اى که به ذهن مى آید این است که بنر ها هنوز هم به طور مستقیم نیازهاى شغلى را برآورده مى کنند. این امر شاید به توانایى بنرها در تبلیغات مربوط به آرم و زنده نگه داشتن نام شرکت ها، محصولات و خدمات و هم چنین یادآورى پى در پى نام آن ها برمى گردد.

بنر ها و نام شرکت ها 

پراستفاده ترین تبلیغات اینترنتى ، بنرها هستند و استفاده از ابزار و روش هاى نوین، افزون بر افزایش تاثیر این روش تبلیغاتى، انقلابى در این نوع تبلیغ ایجاد کرده است. براى کسانى که از ابزارهاى سنتى تبلیغ، مانند تلویزیون، رادیو یا تبلیغات چاپى استفاده مى کنند،تبلیغاتبنرى نقش بسزایى در افزایش قابلیت هاى تصویرى علامت هاى تجارى دارند و همین طور میانگین تعداد کلیک ها را افزایش مى دهند.مطابق گزارش تبلیغاتى فورستر در شرایط یکسان، تبلیغاتonline تاثیر بسزایى در مشهور شدن نام تجارى شرکت ها دارند (چیزى در حدود ۶۰ درصد). هزینه این نوع تبلیغات بسیار کم تر از تبلیغات عادى است.
به یاد داشته باشیم که بازاریاب ها باید براى افزایش بازدهى، از فناورى نوین در ترکیب تبلیغاتonline وoffline استفاده کنند. افرادى که ابزارهاى تبلیغاتى سنتى را براى محصولات خود مناسب نمى دانند، مى توانند از تبلیغات بنرى براى گسترش نام شرکت خود بیش ترین بهره را ببرند. کلید موفقیت افرادى که فعالیت هایشان ارتباط تنگاتنگى با شبکه اینترنت دارد، گنجاندن بنرها در وب سایت هایى است که به نحوى به موضوعتبلیغآن ها مرتبط هستند. دیدن تبلیغات بنرى یک شرکت از سوى مشتریان، چه با کلیک بر روى آن ها همراه باشد و چه نباشد، در معروف کردن نام شرکت با هزینه اى اندک، نقشى باورنکردنى دارد. امروزه بنرها را حدود ۴ تا ۸ هفته در سایت قرار مى دهند، اما براى دست یابى به نتیجه بهتر، به زمان بیش ترى نیاز است.تبلیغاتآرم شرکت ها در اینترنت مانند موارد سنتى مشابه، به تلاشى بسیار نیاز دارد، اما در این مورد شما باید گاهى مطالب را به روز کنید. در این صورت مطمئن باشید نام آرم تجارى مورد نظرتان را در ذهن ها ماندگار مى کنید. حجم، فضا و مکان قابلیت هاى ارتباط دوسویه و شیوه هاى بیان گفتارى و شنیدارى تبلیغات بنرى در صفحات وب رو به افزایش است. اگر پیش از این که سایر بازاریاب ها خبردار شوند و فرصت ها را از چنگ شما در آورند، به کسب درآمد از این منبع بپردازید، خواهید دید که در مدتى کوتاه مزایاى بسیارى به دست مى آورید و به سرعت معروف خواهید شد.