آشنایی بیشتر با برخی نمایشگاه‌ها

آشنایی بیشتر با برخی نمایشگاه‌ها نمایشگاه‌های بین‌المللی عمومی:

غرفه آرایی نمایشگاه | نمایشگاه بین المللی| علل حضور در نمایشگاه

تا قبل از جنگ جهانی دوم، نمایشگاه‌ها و به تبع آن، نمایشگاه‌های جهانی چندگانه‌ای که تا آن زمان برگزار شده بود؛ بیشتر صورت نمایشگاه‌های بین‌المللی عمومی بودند. این نمایشگاه‌ها هنوز هم در پاره‌ای از نقاط جهان و بیشتر در کشورهای درحال توسعه برگزار می‌شوند.
نمایشگاه‌های عمومی بتدریج اهمیت خود را از دست داده‌اند و جای خود را به نمایشگاه‌های بین‌المللی تخصصی داده‌اند. در حال حاضر از کل تعداد نمایشگاه‌های بین‌المللی عضو اتحادیه جهانی نمایشگاه‌ها، تنها ۱۰% به نمایشگاه‌های عمومی اختصاص دارد و بقیه در رشته‌های تخصصی برگزار می‌شوند.
نمایشگاه‌های بین‌المللی تخصصی:امروزه، این نمایشگاه‌ها از جمله مهمترین مجامع عرضه‌کننده دست آوردهای صنعتی و تکنولوژی درجهان به حساب می‌آیند. در غالب موارد، جدیدترین تکنولوژیها و تحقیقات و دست‌آوردهای رشته‌های گوناگون در این قبیل از نمایشگاه‌ها در معرض دیدار عموم قرار می‌گیرد.
مهمترین مزایای مشارکت در نمایشگاه‌های تخصصی؛ به شرح زیر است:
۱- هدف‌دار بودن بازدیدکنندگان از مراجعه به نمایشگاه و پیش‌بینی آنچه که در نمایشگاه عرضه می‌شود.
۲- دستیابی شرکت‌کننده به خریداران بالقوه و بالفعل.
۳- بالاتر بودن ارقام معاملات در مقایسه با نمایشگاه‌های عمومی
۴- بازدید از نمایشگاه توسط متخصصین
۵- قدرت انتخاب بیشتر کالاهای نمایشی بر پایه نیازهای نمایشی
۶- درک واقعیات، مسئولیت‌ها و امکانات توسط هم خریدار و هم فروشنده
۷- بازاریابی هدفدار و مقرون صرفه در عرصه بین‌المللی
گفتنی است که بیشتر نمایشگاه‌های تخصصی در ابعاد بین‌المللی و بومی برگزار می‌شوند و هر نمایشگاه اختصاص به یک صنعتن خاص دارد. در این نوع نمایشگاه‌ها، رقابت بین‌المللی وجود ندادر و تنها جنبه معرفی توانمندی‌های کشورها مورد نظر قرار می‌گیرد. اما، در نهایت به ارتباط تجاری منجر می‌شود.
نمایشگاه‌های بین‌المللی اطلاعاتی: بیشتر کشورها و شرکت‌های معتبر در این نمایشگاه‌ها از طریق ارائه عکس، اسلاید، فیلم، بروشور، کاتالوگ، لیست قیمت‌ها و … به همراه نمونه کالاهای خود مشارکت می‌کنند.
هزینه‌های مشارکت در این نمایشگاه‌ها، به مراتب کمتر از سایر نمایشگاه‌ها است. ضمن اینکه، هدف نهایی و تاکید این نمایشگاه‌ها، مذاکرات تجاری و عقد قراردادها می‌باشد.
نمایشگاه‌ها ملی و منطقه‌ای:این نمایشگاه‌ها در داخل کشور و یا در مناطق مختلف آن برگزار می‌شوند. در اغلب کشورها و مناطق مختلف جهان، این نمایشگاه‌ها بطور منظم و با اهداف خاص برگزار می‌گردد.

مقایسه‌ نمایشگا‌های بین‌المللی بازرگانی عمومی و نمایشگاه‌ها بین‌المللی تخصصی

نمایشگاه‌های جهانی:این نمایشگاه‌های، معمولاً با فاصله زمنی هر چهار یا پنج سال یکبار در سطح بسیار گسترده‌ای برگزار می‌شوند. هدف اصلی این نمایشگاه‌ها گوناگون (اقتصادی، بازرگانی، اجتماعی) و نیز نزدیک نمودن ملل جهان به یکدیگر است. مدت آن طولانی و بین حداقل ۵ تا ۶ ماه می‌باشد.
برنامه‌ریزی برگزاری این نمایشگاه‌ها، معمولاً از چند سال قبل، شروع می‌شود و هزینه برگزاری نیز رقم قابل ملاحظه‌ای خواهد شد. بخشی از هزینه‌ها از سوی دولت برگزار کننده، بخشی نیز از طریق فروش بلیط و سایر خدمات و بالاخره، بخشی هم از سوی شرکت‌کنندگان تامین می‌شود.
در نمایشگاه‌های جهانی، معمولاً کشورهای شرکت کننده، فعالیت اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی خود را به نمایش می‌گذارند.
نمایشگاه‌های اختصاصی:این نمایشگاه‌های با اهداف مشخص اقتصادی، اجتماعی و سیاسی توسط یک کشور در کشوری دیگر برگزار می‌شوند. با این وصف، در برگزاری این نمایشگاه‌ها، از جنبه تدوین اهداف، تعیین کشور محل برگزاری، نووع کالاهای نمایشی، چگونگی نوع تبلیغات، بازاریابی دقیق، زمان مناسب و… می‌بایست مطالعات و بررسی‌های همه جانبه‌ای صورت گیرد.

مقایسه نمایشگاه‌های بین‌المللی بازرگانی و نمایشگا‌های جهانی 

مزایای نمایشگاهها
۱- افزایش حجم مبادلات بازرگانی خارجی
نمایشگاه‌های بین المللی بازرگانی، به منزله یک عامل برقراری ارتباط نزدیک در بین بازارهای جهان، موجب توسعه، بازرگانی کشورهایی می‌شود که در برگزاری آن با یکدیگر مشارکت داشته‌اند.
می‌توان گفت: نمایشگاه‌های بین المللی که در رشته‌های صنایع و خدمات بازرگانی در کشورهاین جهان برگزار می‌گردند، از مراکز مهم توسعه و محورهای اساسی مبادلات بازرگانی بین کشورها به حساب می‌آیند. زیرا، این گونه نمایشگاه‌ها، به ویژه از دیدگاه صادرات صنعتی و خدمات، مناسب‌ترین فرصت را برای تولید‌کنندگان فراهم می‌سازند تا کالاهای خود را در معرض دیدار بازدیدکنندگانن و خریداران بالقوه و بالفعل قرار دهند، برای کالاهای خودبه نحو مناسب بازاریابی کنند و در نتیجه بازار فروش خود را توسعه دهند.
۲- توسعه همکاریهای اقتصادی
در جریانن و یا پس از برگزاری نمایشگاه‌های بازرگانی، غالباً قراردادهای مهم تجاری و نیز قراردادهای همکاری اقتصادی به امضاء می‌رسد که در مقیاس وسیعی بر همکاریهای بازرگانی و اقتصادی کشورها، تاثیر مثبت بر جای می‌گذارد.
۳- افزایش سطح تولید
سرمایه گذاریهای مشترکی که در طول برگزاری نمایشگاه‌های بین المللی بین موسسات مشارکت کننده، صورت می گیرد؛ آغازی برای تشکیل واحدهای تولیدی کوچک و بزرگ در داخل هر کشور خواهد بود. روشن است این امر، موجب اشتغال بیشتر و درآمد افزونتر برای مردم خواهد شد.
از سوی دیگر، ازدیاد کارگاه‌های تولیدی (با توجه به مکانیسم عرضه و تقاضا) در برقراری نظام اقتصادی کشورها و تثبیت هر چه بیشتر آن تاثیر زیادی خواهد داشت. در واقع، نوسانات احتمالی اقتصادی را متعادل خواهد نمود.
۴- ایجاد رقابت‌های سالم داخلی و بین‌المللی
نمایشگا‌ه‌های بین‌المللی، صنایع و موسسات صادراتین کشورهای مختلف را در خود جمع می‌کنند. از این رو، تولید‌کنندگان و صاحبانن صنایع با مشارکت در این نمایشگاه‌ها، کوشش می کنند، صنایع و کالاهای صادراتی خود را در معرض دیدار عموم قرار دهند.
می‌توان نتیجه‌گرفت، این نمایشگاه‌ها نوعی رقابت سالم را در بین تولید‌کنندگان و صاحبان صنایع بوجود می‌آورند. آنان را تشویق می‌کنند تا کالاهای خود را با تکنولوژی مدرن کشورها و استانداردهای جهانی همگام سازند و امکان حضور مداوم در بازارهای جهانی را کسب کنند. به این ترتیب، حضور در نمایشگاه، موجب افزایش تولید و ارتقاء کیفیت کالاها می‌شود.
۵- تبادل اطلاعات و دانش فنی
نمایشگاه‌ها، یکی از مراکز مهم مبادله اطلاعات و آگاهیهای بازرگانی وصنعتی می‌باشند. زیرا؛
– تولیدکنندگان و صادرکنندگان را با استانداردهای جهانی کالاها و نیز قیمت جهانی محصولات آشنا می‌‌کنند.
– آنان را قادر می‌سازند تا با رعاتی استانداردها با صنایع پیشرفته جهان به رقابت برخیزند.
– امکانات لازم را برای رقابت مزبور، در وسعت زیاد فراهم می‌کنند.
– و … بنابراین، شاید بتوان گفت: برگزاری نماشگاه‌های بین المللی، در زمینه‌های تخصصی، همانند کلاسهای درسی دانشگاهی است.
در دوران برگزاری نمایشگاه‌های بین‌المللی (بویژه نمایشگاه‌های تخصصی)، کشور برگزار کننده و یا شرکت‌کنندگانن برای ارائه تحولات صنعتی، پیشرفت‌های آن و استفاده از تکنولوژی مدرن ساخت کالاها، اقدام به برگزاری سمینار و کنفرانس‌های آموزشی می‌کنند.
در سمینارهای مزبور، در زمینه نحوه تولید و روش کاربرد مصنوعات به بحث و تبادل نظر و نمایش فیلم‌های آموزشی می‌پردازند. بدیهی است که این امر، در افزایش سطح اطلاعات تخصصی شرکت‌کنندگان، کارشناسان و صاحبان صنایع بسیار مفید واقع می‌شود.
برپایی نمایشگاه‌ها، صرفنظر از تماس مستقیم با صاحبانن صنایع جهان و معرفی کالاهای تولیدی کشورها به بازارهای بین‌المللی، موجب می‌شوند، آخرین تحولات و دستاوردهای تکنولوژیک، صنعتی و علمی جهان در معرض مطالعه و قضاوت قرار گیرند.
۶- انتقال تکنولوژی
مشارکت در نمایشگاه‌های بین‌المللی (بویژه نمایشگاه‌های تخصصی) از جمله عوامل مهم در انتقال تکنولوژی به صنعتگران مستعد، خصوصاً صنعتگران کشورهای در حال توسعه است.
مزایای مشارکت در نمایشگاه‌های بین المللی در زمینه انتقال تکنولوژی، عبارتنداز:
۱- معمولاً؛ کشورهای صنعتی از نمایش آخرین تکنیک‌های پیشرفته در نمایشگاه‌هائی که در کشورهای درحال توسعه برگزار می‌شوند، خودداری می‌کنند.
۲- کشورهای صنعتی، معمولاً مدرنترین تجهیزاتن و تکنولوژی بکار گرفته شده درصنایع خود را در نمایشگاه‌های بین‌المللی کشورهای همطراز خود، به نمایش می‌گذارند.
۳- کشورهای صنعتی، غالباً قدرت برتر صنعتی خود را در نمایشگاه‌ها به رخ رقبای هم سطح خود می‌کشند.
۴- نمایشگاه های بین‌المللی، میدان مناسبی برای رقابت‌های تکنولوژیک به حساب می‌آیند.
۷- توسعه و گسترش ارتباطات بین‌المللی
در دهه ۱۹۹۰، با استفاده از وسایل مدرن، پیشرفت‌های چشمگیری در زمینه ارتباطات بین‌الملل حاصل شد. به همین دلیل، این دهه را ”دهه ارتباطات“ نامیده‌اند. در این راستا، به کارگیری تکنولوژی مدرن ارتباطات بین‌الملل از مشخصه‌های بارز قرن بیست و یکم خواهد بود.
در قرن بیست و یکم، کشورها هر قدر هم که به تکنولوژی مدرن و پیشرفته دست یافته باشند؛ باز هم بدون برقراری ارتباط با سایر کشورها، نخواهندن توانست موجودیت خود را حفظ کنند.
در شرایط کنونی، ارتباطات بر روابط اقتصادی و اجتماعی کشورها، حاکمیت دارد و این امر، از سوی همه کشورها پذیرفته شده است.
با این وصف، می‌توان ادعان نمود که نمایشگاه‌ها (خصوصاً نمایشگاه‌های بین‌المللی بازرگانی) از عوامل مهم برقراری و گسترش ارتباطات بین‌ کشورها می‌باشند.
بدیهی است، نتایج حاصله از مشارکت در یک نمایشگاه موفق در زمینه‌های انجام بازاریابی‌های هدف‌دار، مذاکرات تجاری، سرمایه‌گذاری‌های مشترک و… در درازمدت و حضور مداوم در این نمایشگاه‌ها پدیدار خواهد شد.
۸- توسعه و گسترش صادرات کالا وخدمات
برای انجام صادرات کالا وخدمات در سطح گسترده، لازم است در زمینه‌های زیر مطالعه عمیق و کافی نمود:
– اقتصاد بین‌الملل
– روند توسعه تجارت بین کشورها
– شناسایی اقتصادهای موازی و مکمل
– شناخت بازارهای صادراتی
– دسترسی به آمار و گزارشات تحلیلی
– و…
از این راه، متقاضیان صادرات کالا و خدمات، به طور مستمر در معرض اطلاعات مربوط به آخرین تحولات بازارهای بین‌المللی قرار خواهند گرفت و موفق می‌شوند، روند فعالیت‌های صادراتی خود را در چارچوب اطلاعات مزبور تصحیح نمایند. از این طریق است که به توسعه کمی و کیفی صادرات دست خواهند یافت.
یکی از موثرترین، راه‌های دستیابی به اطلاعات جامع و جدید بازار، حضور یا مشارکت در نمایشگاه‌های بین‌المللی (خصوصاً نمایشگاه‌های تخصصی) است. البته، این امر هنگامی با موفقیت قرین خواهد شد که نتایج کلیه مطالعات تحقیقی و بررسی‌های آماری (فوق‌الذکر) برای تکمیل فعالیت‌های صادراتی و روشن کردن افکار شرکت‌کنندگانن در نمایشگاه‌ها، به نحوی زیربنای و بنیادین به کار گرفته شود.
درحال حاضر، اغلب کشورهای صنعتی، نمایشگاه‌ها را یک عامل مهم تجارت جهانی می‌دانند و از این راه نیز موقعیت ممتازی را در صحنه بین‌الملل بدست آورده‌اند. بنابراین، چنانچه از نمایشگاه‌ها به نحو مناسب بهره‌برداری شود، می‌توان به منزله موثرترین ابزار بازاریابی از برگزاری یا مشارکت در آنها، نتایج مطلوبی را کسب کرد.