تولید کننده انواع پوستر دیواری های سفارشی مناسب با طرح دلخواه شما به هر ابعادی

decorprint.ir

نحوه بازاریابی و كسب و تجارت و افزایش سود در كار آفرینی

بازار یابی در كسب و كار امروز یك امر ضروری است ودر مو قعیت ساز مانها نقش اساسی ایفا می كند. بازاریابی به فروش از طریق ویزیتوری یا تهیه آگهی های تبلیغاتی محدود نمی شود و مفهوم بسیار جامع تری دارد و به همین دلیل گفته می شود تفكر بازاریابی باید در كلیه ی بخش ها و فرایند های سازمانی نفوذ كند و مورد توجه قرار گیرد.خلق نام تجاری مناسب ، تبلیغات مناسب ، توجه به تغیر دائم در نیازها ودر نهایت بهره گیری ازفناوری روز از الزامات اساسی است.


اصول بازاریابی | مدیریت بازاریابی | کانون چاپ و تبلیغات طلیعه
بازاریابی نتیجه ناگزیر و دوری ناپذیر وضروری سرمایه داری است.البته این بدان معنا نیست كه بازاریابی تنها به كشورهای دارای نظام سرمایه داری محدود می شود ، تكنیك های بازاریابی در تمام نظامهای سیاسی و بسیاری از جنبه های زندگی كاربرد دارد.

بازار یابی

بازاریابی اثر بخش به عـنوان ساختن چیـزی كه بتواند بفروشد و نه فروش آنچه كه می توانید بسازید تعبیـر می شود.

سازمانهایی كه آنچه را كه تولید می كنند می فروشند محصول مدارهستند یعنی ابتدا محصول را تولید می كنند و سپس بـرای محصولات خود به دنـبـال مـشـتـری هـسـتـنـد و به بازاریابی بعـنوان وسـیله ای برای ترغیب مشتـریان به خـریــد می نگرند. موفق ترین سازمانها آنهایی هستند كه آنجه را كه می توانند بفروشند تولید می كنند ، آنهامشتری مدارهستند یعنی در پاسخ به نیازهای مشتری محصولات و خدمات خود را عـرضه می كنند.

در نتیجه بازاریابی را می توان ، به عنوان فعالیتی لازم برای تطبیق كالاها با نیازها و خواسته های بازارتعریف كرد و بازاریابی فعالیت هایی چون برنامه ریزی و قیمت گذاری و توزیع تبلیغات و معرفی محصولات را شامل می شود.

شر كتها در زمینه بازاریابی سه دسته اند :

شركت های پیشرو
شركت های پیرو
شركت های ایستا


- 1شركت های پیشرو.

شر كتی فعال است ودرك درستی ازبازاریابی دارد. در تحقیقات و رشد محصولات سرمایه گذاری می كند و راهكارهای بدیهی ارائه می دهد.

- 2شركت های پیرو.

خالی از هرگونه روحیه جسورانه است ممكن است موفق شود اما امكان موفقیت خیلی كم است چون تمایلی به خطرپذیری ندارد و ترجیح میدهد خود را به خطر نیاندازد و برای انتخاب راه منتظر بازار می ماند.

- 3شركت های ایستا.

همواره به یك شكل كار خود را ادامه می دهدو دلیلی برای تغیر ندارد و منزوی و بی تفاوت است.

ابزار اصلی تشكیل دهنده ی بازاریابی به چهار P معروفند :

محصولات product
قیمت price
مكان place
تبلیغاتpromation


یعنی بازاریابی شامل طراحی و تولید محصول به شكلی كه نیاز مصرف كننده را رفع كند. تعیین قیمت واقعی یعنی قیمتی كه علاوه بر تضمین سودمشتری را راضی نگه دارد. عرضه محصولات در مكان مناسب (جایی كه مشتریان بتوانند محصول را بخرند (تبلیغات برای تشویق مشتری ها برای خرید محصول است.اجزای تشكیل دهنده این آمیزه در تمام سازمان ها مشابه است و تنها نسبت آنها متفاوت است.

برای مثال در جایی كه قیمت برایمشتریان اهمیت زیادی دارد این قیمت است كه بر آمیزه تسلط دارد.

قیمت پایین در اغلب موارد نشانگر كیفیت پایین محصول است ومشتریان یك محصول را به دلیل ارزانی آن نمی خرند آنها به خاطر نیاز خود خرید می كنند. توجه خود را به فروش مبتنی بر ارزش معطوف كنید نه فروش بر مبنای قیمت.

پنجمین P آمیز بازاریابی روابط عمومی Poblic Reations :

برای موفقیت در امربازاریابی ارائه یك تصویر خوب یك پیش نیاز تلقی می شود مثلا با حمایت از یك مركز خیریه یا یك رویداد ارزشمند مشابه و معرفی آن به عموم جایگاه قوی تری برای خود فراهم كنید.

استفاده از اطلاعات در زمینه بازاریابی :

به عنوان مثال اگر شركت تولید كننده پوشاك آقایان به این نتیجه برسد كه 75% مشتریان بانوان هستند پس معلوم میشود كه مردان خرید پوشاك خود را به مادران،همسران، و نامزد خود محول می كنند، در چنین حالتی بهتر است به جای آقایان ، بانوان هدف آگهی های تبلیغاتی قرار بگیرند.

نیازها و انتظارات :

مشتریان نیازها و انتظاراتی دارند كه لازم است از جانب سازمانها در نظر گرفته شوند.

نیاز یعنی آنچه كه مشتری به برآورده شدن آن احتیاج دارد.

انتظار یعنی آنچه كه مشتری به طور حتم به آن نیاز ندارد ولی توقع دارد كه آن را داشته باشد.

مدیریت تجربه مشتری یا CEM :

فرآیندی كه همه تجربیات مشتری از یك محصول یا یك شركت را زیر نظر دارد و آن را بصورت استراتژیك مدیریتمی كند. بدین منظور از رویكردهای متفاوت همچون نام ونشان تجاری، تنوع محصول ، بخش بندی بازار وروابط عمومی بازاریابی ، شامل مدیریت روابط عمومی مشتری ورضایت مندی مشتری اســتـفاده می شود.

هدف نهایی CEM غلبه بر موانع و شكاف بین حرف و عمل است كه از طریق بازنویسی فرمول های اصول اولیه بازاریابی انجام می شود و در نهایت می توان گفت كه CEM به چهار جنبه ازمدیریت بازاریابی تاكید می كند.

تمركز بر تمام جنبه های مرتبط بامشتری.

تركیب موشكافی و خلاقیت.

توجه همزمان به برنامه ریزی و اجرای برنامه های داخلی و خارجی.

مراحل اساسی برای یك تبلیغات موفق عبارتند از : جلب توجه
تحریك خواسته ها
ایجاد علاقه
جلب اعتماد
حركت زایی


جلب توجه :

از یك طرح بدیع ، رنگ ثابت و حروف بزرگ وتصویر اثر گذار برای برای جلب توجه استفاده كنید.

تحریك خواسته ها :

با طرح یك موضوع جذاب كاری كنید كه مشتریان تحریك شوند و به طرف موضوع جلب شوند و محصول را به وی گوشزد كنید.

ایجاد علاقه.

به محصول رنگ و لعاب بدهید و مزایای چنین خریدی را بشمارید و امتیازات ارزش محصول را به وی گوشزد كنید.

جلب اعتماد.

با ارایه دلیل محكم و قانع كننده ، مشتری را متقاعد كنید به آنچه می فروشید احتیاج دارند.

حركت زایی.

با عباراتی نظیر عرضه كوتاه مدت مشتری را وادار به اقدام كنید ، می توان تلفن رایگان ، پرداخت از طریق كارت اعتباری و ...مشتری را راحت تر به حركت در آورید.

انگیزه :

برای جلب مشتری و بازاریابی موفق باید عامل انگیزه را در نظر گرفت برای مثال دو نفر مشتری یك كافی شاپ هستند اما انگیزه های متفاوت دارند مثلا یكی به خاطر این از این مكان استفاده می كند كه مكان دنج و راحتی است و چند لحظه ازمحل كار وی فاصله دارد و دیگری مسافت زیادی را طی می كند زیرا در این محل سیگار كشیدن ممنوع است .

مورد دیگر رسیدگی به شكایات است این مورد را جدی تلقی كنید مشتریانی كه شكایتی دارند و نسبت به شكایت آنها رسیدگی شده وفادارتر هستند.

پرورش وفاداری .

مشتریان باید دلیلی برای وفادار ماندن داشته باشند . ارایه محصولات و خدمات عالی كافی نیست از افراد به خاطر اینكه مشتری شما هستند تشكر كنید تا آنها احساس احترام وارزش كنند. معاشرت بین افراد نگرش آنها را نسبت به شما تغییر می دهد.

رقیبان :

در مورد رقیبان خود به بررسی و مطالعه بپردازید شاید با این كار برخی از ایده های آنها را نسخه برداری كنید و با تلفیق ایده های خود و آنها روشهای مناسبی را برای بازاریابی بیابید . ایده های برتر شركت های دیگر را اقتباس كرده و با انجام این ایده ها توان خود را بالا ببرید.

نام مناسب :

نام مناسب كمك قابل توجهی به فروش محصولات و خدمات می كند . نامی انتخاب كنید كه دیگران نتوانند از آن استفاده كنند و در سایر زبانها قابل تلفظ باشند و ترجمه آنها بار منفی نداشته باشد و املای ساده داشته باشد.

چرخه محصول پنج مرحله دارد :

تولید محصول
معرفی محصول
رشد
اشباع
سیر قهقرایی


تولید محصول.

از زمانی آغاز می شود كه شركت پیشنهاد یا فكر محصول را به دست می آورد . در این دوره هم فروش و هم سود صفر است .

معرفی محصول :

در این زمان فروش اندك است و برای عرضه محصول بهبازارهزینه بسیار زیادی صرف می شود و در نتیجه چیزی به نام سود وجود ندارد.

رشد :

دوره ای كه بازار محصول را می پذیرد و سود افزایش می یابد.

اشباع :

دوره ای كه فروش كاهش می یابد و میزان فروش ثابت كاهش می یابد زیرا شركت در برابر رقبا هزینه های زیادی را از بابت تبلیغات صرف می كند.

سیر قهقرایی :

در این دوره سود وفروش رو به كاهش می رود.

به ده دلیل قانع کننده، اینترنت باید در استراتژی بازاریابی گنجانده شود :

ممکن است در نگاه اول حیرت‌انگیز به نظر برسد ولی بسیاری از شرکت‌ها، چه کوچک و چه بزرگ، باید به فکر توسعه‌ی یک راهکار منطقی در زمینه بازاریابی الکترونیکی باشند. با توجه به این ‌که از سال 1994 تا کنون صنعت بازاریابی به شکل موثری از اینترنت بهره گرفته است، می‌توان این طور نتیجه گرفت که سازمان‌هایی که در فعالیت بازاریابی خود راهکاری برای استفاده از اینترنت درنظر نگرفته‌اند اشتباه بزرگی را مرتکب می‌شوند.

1) مکانی برای جستجوی اطلاعات :

احتمالاً مهم‌ترین دلیل توجیه کننده‌ی نیاز شرکتها به استفاده از راهکاربازاریابی الکترونیکی، تغییراتی است که در نحوه جستجوی اطلاعات توسط مشتریان صورت گرفته است. با آن که هنوز هم برخی مشتریان برای جمع آوری اطلاعات با مراجعه به مراکز خرید، مشورت بانمایندگان فروش، جستجو در مغازه‌ها و صحبت با دوستان نیازهای خود را رفع می‌کنند، شمار فزاینده‌ای از آنها نیز شبکه اینترنتی را به عنوان منبع آگاهی اولیه خود برمی‌گزینند.

از زمانی که سایت‌های جستجو به مقصد نهایی بسیاری از کاربران تبدیل شده است، مشتریان به طور خاص از موتورهای جستجو به عنوان پورتالهای اطلاعاتی مورد نیاز خود استفاده می‌کنند. بخش بازاریابی باید تشخیص دهد که اینترنت محلی است که مشتریان آن‌را برگزیده‌اند و این موضوع برای حضور و بقا بازاریاب ها در دنیای تجارت، باید مورد توجه قرار گیرد.

2) آنچه مشتری توقع دارد :

امروزه نه تنها اینترنت به منبعی منتخب برای جستجوی اطلاعات تبدیل شده است، انتظار می‌رود در چند سال آینده افراد توقع خواهند داشت که مطالب مورد نظر خود درباره کالا را در آن یافته، معاملات خود را از طریق اینترنت انجام دهند. این مطلب به خصوص در مورد مشتریان زیر 25 سال صدق می‌کند. در بیشتر کشورها تقریبا تمام کودکان و نوجوانان با آگاهی از نحوه‌ی استفاده از اینترنت، پرورش می‌یابند. با تسلط این نسل بر معاملات خانگی و تجاری، بدیهی است که آنها خواهان پررنگ‌تر بودن حضور شرکت ها در شبکه اینترنتی خواهند بود.

3) ضبط اطلاعات گسترده درباره مشتری :

شبکه اینترنت (به عنوان یک ابزار جمع آوری اطلاعات) در مقام تهیه اطلاعات درباره‌ی چگونگی فعالیت مشتری در وب ابزاری بی همتا است. هر بازدیدکننده با ورود به یک سایت، اطلاعاتی درباره چگونگی ورود خود به سایت، جهت‌یابی، موضوعاتی که روی آن کلیک کرده، جنس خریداری‌ شده و جزییات بی‌شمار دیگری از این دست به جا می‌گذارد. با استفاده از روشی برای شناسایی هویت مشتری (مانند اطلاعات ورود به سایت.،بازاریاب قادر است فعالیت مشتری را در جریان بازدیدهای مکرر پی‌گیری کند. شناخت رفتار و اولویت‌های مشتری فرصت‌های زیادی را برای پاسخ‌گویی به نیازهای او ایجاد می‌کند و در صورت تشخیص صحیح، مشتری با وفاداری دراز مدت خود پاسخ‌گوی این اقدام خواهدبود.

4) بازاریابی هدف‌مند :

بهترین راه هزینه کردن برای بازاریابها، سرمایه‌گذاری مستقیم روی افرادی است که بیش از بقیه احتمال می‌رود جذب تولیدات آنها بشوند. متاسفانه تلاش برای نشانه‌گرفتن مشتریانی با بیش‌ترین احتمال خرید چندان آسان نخواهد بود. به عنوان مثال میزان پولی را در نظر بگیرید که چگونه درتبلیغات تلویزیونی برای افرادی هزینه می‌شود که احتمالا کالای مورد نظر را نخواهند خرید. با این حال قابلیت بی‌همتای شبکه اینترنت در شناسایی و ردیابی رفتار مشتری، توانایی بخشبازاریابیرا در هدف‌گیری افرادی با بیشترین پتانسیل برای خرید کالاهای مذکور افزایش داده است.

5) برانگیختن میل افراد به خرید :

اینترنت، خواه خوشایندمشتری باشد و خواه نباشد، به بهترین عرصه برای تحریک افراد به خرید، تبدیل شده است. قسمت اعظم این اتفاق را می‌توان به بهره‌گیری بخش بازاریابی از پیشرفت‌های حاصل در حوزه فناوری مرتبط دانست که 1) به وب‌سایت ها اجازه می‌دهد پیشنهادات خود را براساس رفتار برخط مشتری تنظیم کنند و 2) فرایند معاملات برخط را بهبود می‌بخشد.

اما این نوع خریدها هم‌چنین از روش "حالا بخرید، بعد پرداخت کنید" ، رویکرد رایج جامعه‌ای که در آن مصرف کارت‌های اعتباری بیش از اندازه رایج شده است، بهره می‌گیرد. حال چگونگی تاثیر این مطلب در طول زمان و در حالی که بیشترمشتریان در قروض خود غوطه ور خواهند بود، نیاز به مراقبت داشته، می‌تواند بر فعالیت برخط بخش بازاریابی موثر باشد.

6) ارایه تولیدات و خدمات سفارشی :

شرکت‌ها به خوبی به این نکته واقفند که با طراحی تولیدات و ارایه خدمات به منظور برآورده کردن نیازهای اشخاص می‌توانند مشتریان دایمی خود را افزایش دهند. این موضوع بسیاری از بخش‌های بازاریابی آنلاین را به انجام راهکارهای سفارشی سازی در سطح عمده سوق داده است. به این‌ترتیب که آنها به مشتری گزینه های آنلاینی را برای طراحی تولیدات و خدمات ارایه می‌کنند.

ماهیت تعاملی شبکه اینترنت روش "به میل خودتان بسازید" را به گزینه ای تسهیل کننده در تحقق حق انتخاب در امر خرید تبدیل میکند.مشتریان مختار به انتخاب، وقتی احساس کنند شرکت طرف معامله‌ی آنها دقیقا کالای مورد نظر ایشان را توزیع خواهد کرد، در دراز مدت به مشتریان وفادار شرکت تبدیل خواهند شد.

7) به دام انداختن فوری مشتریان در زمان حراج و تخفیف :

هیچ شیوه ارتباطی با اینترنت در روند تاثیرتبلیغات به واکنش بی‌درنگ مشتری برابری نمی کند. چرا که در این شیوه مشتری بلافاصله بعد ازتبلیغات شروع به خرید می‌کند. پیش از اینترنت، ثمربخش‌ترین روش "فراخوان برای خرید" از طریق برنامه های تلویزیونی صورت می‌گرفت.

این برنامه‌ها بینندگان را تشویق می‌کردند با شماره تلفن‌های رایگان تماس حاصل کنند و سفارش دهند. با این حال، تغییر مشتری از حالت منفعل (تماشاگر تلویزیون) به وضعیت فعال (برداشتن گوشی تلفن و برقراری تماس)، به اندازه واداشتن افراد به کلیک روی تبلیغات اینترنتی، ساده نیست.

8) القا مفهوم "تامین‌کننده" تمام عیار در ذهن مشتری :

اینترنت به سادگی توزیع‌کنندگان و خرده فروشان را به تامین کنندگانی همه‌ جانبه تبدیل می‌کند. برخلاف تامین‌کنندگان تجارت سنتی که غالبا بر مبنای لیست موجودی در انبار یا خدماتی که در محل ارایه می‌دهند راجع به آنها قضاوت می‌کنیم، سایت‌های تجارت الکترونیکی این تصور را ایجاد می‌کنند که حجم زیادی کالای موجود در انبار و خدمات گسترده و متنوعی دارند. باید توجه داشته باشید که می توان این فعالیت را با قرار دادن اطلاعات مربوط به کالاها و خدمات در وب‌ سایت تکمیل کرد.

در عین حال می‌توانید در پشت پرده این فعالیت را با برخی تامین‌کنندگان بیرونی، بر اساس قراردادهای حمل و نقل و توافق‌های خدماتی، همراه کنید. با چنین تمهیداتی، مشتریان احساس می کنند با تامین کنندگانی روبه رو هستند که خدمات همه جانبه‌ای را ارایه می‌کنند. این در حالی است که درصد خاصی از این تولیدات و خدمات از منابع دیگر تامین شده‌اند.

9) سربار کمتر، هزینه های پایین تر و خدمات بهتر :

امروزه فناوری اینترنت جایگزین روشهای پرهزینه توزیع محصولات و ارایه خدمات و همچنین مدیریت نیازهای اطلاعاتی مشتری می شود. درتوزیع تولیدات و ارایه خدمات به شیوه دیجیتالی( مانند موسیقی، نشر، گرافیک و غیره) مقادیر زیادی از هزینه ها صرفه جویی می‌شود.

مقالات مرتبط :

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

تولید کننده انواع پوستر دیواری های سفارشی مناسب با طرح دلخواه شما به هر ابعادی

decorprint.ir