تولید کننده انواع پوستر دیواری های سفارشی مناسب با طرح دلخواه شما به هر ابعادی

decorprint.ir
فرم استخدام گرافیست
نام و نام خانوادگی : (*)
ورودی نامعتبر
میزان تحصیلات (*)
ورودی نامعتبر
رشته تحصیلی : (*)
ورودی نامعتبر
تاریخ تولد : (*)
ورودی نامعتبر
تلفن ثابت : (*)
ورودی نامعتبر
تلفن همراه : (*)
ورودی نامعتبر
وضعیت تاهل : (*)
ورودی نامعتبر
مصرف دخانیات : (*)
ورودی نامعتبر
نظام وظیفه : (*)
ورودی نامعتبر
ایمیل : (*)
ورودی نامعتبر
آدرس : (*)
ورودی نامعتبر
COREL : (*)
ورودی نامعتبر
PHOTOSHOP : (*)
ورودی نامعتبر
ILLUSTRATOR : (*)
ورودی نامعتبر
3DMAX : (*)
ورودی نامعتبر
OFFICE: (*)
ورودی نامعتبر
تدوین فیلم : (*)
ورودی نامعتبر
شرایط کاری: (*)
ورودی نامعتبر
سوابق کاری 1 : (*)
ورودی نامعتبر
سوابق کاری 2 : (*)
ورودی نامعتبر
سوابق کاری 3: (*)
ورودی نامعتبر
حقوق پیشنهادی : (*)
ورودی نامعتبر
آیا قابل بحث است؟ (*)
ورودی نامعتبر
نامه به مدیریت : (*)
ورودی نامعتبر
نوشته داخل تصویر را تایپ نمایید : (*) نوشته داخل تصویر را تایپ نمایید :
ورودی نامعتبر
تولید کننده انواع پوستر دیواری های سفارشی مناسب با طرح دلخواه شما به هر ابعادی

decorprint.ir