طراحی لوگو متناسب با نام و رنگ سازمانی و لزوم آن

لوگو چیست ؟

طراحی لوگو ، آرم یا نشانه بیانگر نمادین یک عبارت و یا القاگر یک مفهوم است.

طراحی لوگو مانند امضا که نشانه ای برای اشخاص هستند، نشانگر برند یک کسب کار یا سازمان می باشد.

آرم ها در هر جایی که حضور آن موسسه یا شخص یا رویداد صاحب آرم در آن وجود دارد ثبت می گردد و نشان دهنده رد برجای مانده از او در آنجا است.

ویژگی های یک لوگوی خوب

  • لوگو نماد و معرف هر برند است، بنابراین طرح آن از اهمیت زیادی برخوردار می باشد.
  • اگر یک لوگو خوب طراحی شود، معرف قدرت و ارزش برای نام تجاری یا برند خواهد بود.
  •  خلق یک لوگو نیازمند به خلاقیت و تلاش بیشتری است.

چند نمونه از طراحی های انجام شده توسط این مجموعه:

طراحی لوگو طراحی لوگوطراحی لوگوطراحی لوگو

طراحی لوگوطراحی لوگوطراحی لوگوطراحی لوگو

طراحی لوگوطراحی لوگوطراحی لوگوطراحی لوگو

طراحی لوگو