دلایل شکست افراد در بازاریابی مشارکتی

دلایل شکست افراد در بازاریابی مشارکتی

 بازاریابی مشارکتی | کانون چاپ و تبلیغات طلیعه

۱. ننوشتن اهداف ،نمی دانند از زندگی چه میخواهند ، هیچ هدف یا آرزویی ندارند یا اهدافشان مبهم است .
۲. میخواهند بهترین ها را به خدمت بگیرند بجای این که خود بهترین باشند.
۳. نداشتن تعهد، در نتیجه هیچ عملی انجام نمی دهند.
۴. بی نظم اند،( یک میز بهم ریخته ) .
۵. دفتر ثبت ندارند ، معاملات وردوبدل ها را نمی نویسند.
۶. فقط به فکر خودش است واهمیت نمی دهد زیرمجموعه هایش چه می کنند.
۷. پیغام گیر تلفنی ندارد ( قابل دسترسی نیست ).
۸. به تلفنها سریع پاسخ نمی دهد .
۹. < نداشتن اطلاعات کافی در زمینه مارکتینگ در نتیجه بی علاقه وکسل می شود.
۱۰. بد قول است و سر قرار دیر می آید و توضیحی هم نمی دهد.
۱۱. افرادی را که دعوت می کند Follow نمی کند انگار
اهمیتی ندارند.
۱۲. خیلی زود دست می کشد وتسلیم می شود ،( معمولا در ۹۰ روز اول).
۱۳. با بروز مشکلات و مسائل بی انگیزه می شود ودچار تردید، لذا سرعتش کم می شود.
۱۴. درمورد سایر سیستم ها ( شرکتهای دیگر ) بد دهنی می کند ولذا
اعتبار خود را به عنوان یک انسان مثبت از دست می دهد.
۱۵. واقعا در مورد مارکتبنگ جدی نیست.
۱۶. حرمت نفس پایینی دارد و با ماشین ولباس کثیف این طرف وآن طرف می رود (نمی داند که زیرمجموعه هایش او را به عنوان لیدرمی شناسند).
۱۷.
تنبل است، می خواهد بدون کار کردن پورسانت های خود را از زیر مجموعه هایش بگیرد.
۱۸. سند هایی که به دیگران می دهد کثیف ،بد خط و ناخوانا است.
۱۹. شرکت خود را نمی شناسد.
۲۰. نشناختن کالایی که تبلیغ می کند.
۲۱. به
شکایت وگله گذاری های زیر مجموعه هایش توجه نمی کند.
۲۲. موفقیت های زیر مجموعه هایش را بیان نمی کند ( تشویق ) ۲۳. کارهایش را روزانه انجام نمی دهد ( بجای روزی ۱ ساعت هفته ای ۷ ساعت کار می کند).
۲۳. کارهایش را روزانه انجام نمی دهد
( بجای روزی ۱ ساعت هفته ای ۷ ساعت کار می کند ).
۲۴. از پورسانت گرفتن بالا دستی خود ناراحت است.
۲۵. مدام شرکت ، بالادستی ، محصول ونحوه پورسانت دهی را سرزنش می کند ، قر می زند(نمی خواهد مسولیت قبول کند).
۲۶. توقعات غیر
منطقی وغیر واقعی در برابر تلاش کم خود دارد.
۲۷. بجای همنشینی با افراد موفق و مدیران موفق با افراد منفی باف می گردد ۲۸. اصلا صبور نیست ، می خواهد بدون این که زیر سازی کند شرایط را فراهم آورد و زود به درآمد بالا برسد.
۲۸. اصلا صبور
نیست ، می خواهد بدون این که زیر سازی کند شرایط را فراهم آورد و زود به درآمد بالا برسد .
۲۹. اطلاعات جدید را به زیر مجموعه ها ویا بالا دستی خود سریع انتقال نمی دهد.
۳۰. مدام شکایت می کند ،زود افسرده شده وبسیار ضعیف ظاهر می شود.
۳۱. مدام از این شاخه به آن شاخه می پرد . ۳۲. در گیر نامه های زنجیره ای ، وسیستم های پیرامیدی و …… می شود.
۳۲. در گیر نامه های زنجیره ای ، وسیستم های پیرامیدی و …… می شود.
۳۳. بجای تلاش فردی می خواهد با زیرکی،
دیگران کار اورا انجام بدهند.
۳۴. از پرداخت هزینه های اضافی خوداری می کند ( هزینه کاتالوگ ، جلسات آموزشی ، کارت ویزیت و … ) ۳۵. انتفاد ها را شخصی تلقی می کند ، ۳۶. نمی تواند خود را با تغییرات شرکت وفق دهد.
۳۵. انتفاد ها را شخصی
تلقی می کند .
۳۶. نمی تواند خود را با تغییرات شرکت وفق دهد .
۳۷. اصلا کالای خود را نمی شناسد ، فقط پول برایش مهم است .
۳۸. به راحتی تحت تا ثیر اخبار و امواج منفی از طرف دوستان و افراد فامیل قرار می گیرد و به اخبار
مثبت هیچ توجهی نمی کند ( از خود نظری ندارد).
۳۹. بجای این که اکثر وقت خود را با زیر مجموعه هایش باشد تنهاست.
۴۰. به مسئله مطلق گرایی زیاد وابسته است و تحمل هیچ کم وکاستی را ندارد.
۴۱. اصلا برنامه ای برای موفقیت ندارد
بلکه برنامه هایش برای شکست آماده شده است.
۴۲. ظاهری غیر حرفه ای و غیر شیک دارد.
۴۳. همیشه به دنبال بهانه تراشی است.
۴۴. فکر میکند همه چیز را بلد است.
۴۵. مطالعه ندارد و اطلاعات خود را به روز نمی کند.
۴۶. از نظر ظاهری در وضع مزاجی خوبی نیست و انرزی کافی ندارد.
۴۷. در کار کم فروشی می کند.
۴۸. به شایعات گوش می دهد و ساده لوحانه با هر حرفی کار را متوقف می کند.
۴۹. برای این که جالب به نظر برسد دروغ می گوید.
۵۰. از همه مهمتر واقعا باور ندارد // to be , its up to me if its // اگر قرار است باشد بر عهده من است .