پرده لوردراپه سفارشی

پرده لوردراپهپرده کرکره عمودی که به پرده لوردراپه نیز معروف است، قابل نصب بر روی تمامی پنجره ها میباشد و شامل تیغه های محکم و پهنی است که به صورت عمودی در کنار یکدیگر قرار گرفته و به صورت افقی در طول پنجره حرکت می کند. پرده کرکره عمودی در بیشتر محیط های اداری، تجاری و
خانگی مورد استفاده قرار میگیرد. پرده کرکره عمودی بدلیل سیستم کنترلی مجهز می تواند بصورت یکپارچه ساخته شده و بر خلاف سایر پرده ها محدودیت عرض نداشته و امکان تنظیم نور را در هر محیطی میسر میسازد . کرکره های عمودی نیاز به مراقبت خاصی ندارند و به سهولت تمیز
می شوند .

نمایش قیمت

 WWW.DECORPRINT.IR