لیست قیمت اسنپ فریم

لیست قیمت آبان ۹۸ سازه لایت باکس Snap-Frame با ورق اکریلیک،

احتمال افزایش قیمت وجود دارد.

قیمت ها به تومان می باشند.

برای دیدن نمونه ها کلیک کنید

 

طول سازه (cm) عرض سازه (cm) ابعاد قابل دید (cm) ابعاد چاپ (cm) قیمت سازه مشتری قیمت چاپ UV ماندگاری ۱۰ سال قیمت چاپ Eco-Salvent  ماندگاری ۵ سال قیمت چاپ Dye  ماندگاری ۲ سال
۴۰ ۳۰ ۳۲*۲۲ ۳۵.۵*۲۵.۵ ۳۴۳.۰۰۰ ۱۴.۴۰۰ ۱۰.۲۰۰ ۶.۶۰۰
۶۰ ۳۰ ۵۲*۲۲ ۵۵.۵*۲۲.۵ ۴۴۸.۰۰۰ ۲۱.۶۰۰ ۱۵.۳۰۰ ۹.۹۰۰
۴۶.۵ ۳۴.۵ ۳۸.۵*۲۶.۵ A3 ۴۴۸.۰۰۰ ۱۹.۲۵۱ ۱۳.۶۳۶ ۸.۸۲۳
۴۰ ۶۰ ۳۲*۵۲ ۳۵.۵*۵۵.۵ ۵۲۷.۰۰۰ ۲۸.۸۰۰ ۲۰.۴۰۰ ۱۳.۲۰۰
۹۰ ۳۰ ۸۲*۲۲ ۸۵.۵*۲۵.۵ ۶۶۶.۰۰۰ ۳۲.۴۰۰ ۲۲.۹۵۰ ۱۴.۸۵۰
۶۴ ۴۶.۵ ۵۶*۳۸.۵ A2 ۶۹۲.۰۰۰ ۳۵.۷۱۲ ۲۵.۲۹۶ ۱۶.۳۶۸
۶۰ ۶۰ ۵۲*۵۲ ۵۵.۵*۵۵.۵ ۶۹۲.۰۰۰ ۴۳.۲۰۰ ۳۰.۶۰۰ ۱۹.۸۰۰
۹۰ ۴۰ ۸۲*۳۲ ۸۵.۵*۳۵.۵ ۷۷۸.۰۰۰ ۴۳.۲۰۰ ۳۰.۶۰۰ ۱۹.۸۰۰
۹۰ ۶۰ ۸۲*۵۲ ۸۵.۵*۵۵.۵ ۹۳۷.۰۰۰ ۶۴.۸۰۰ ۴۵.۹۰۰ ۲۹.۷۰۰
۸۹ ۶۴ ۸۱*۵۶ A1 ۹۳۷.۰۰۰ ۶۸.۳۵۲ ۴۸.۴۱۶ ۳۱.۳۲۸
۷۰ ۵۰ ۶۲*۴۲ ۶۵.۵*۴۵.۵ ۹۰۳.۰۰۰ ۴۲.۰۰۰ ۲۹.۷۵۰ ۱۹.۲۵۰
۱۲۰ ۳۰ ۱۱۲*۲۲ ۱۱۵.۵*۲۵.۵ ۸۰۴.۰۰۰ ۴۳.۲۰۰ ۳۰.۶۰۰ ۱۹.۸۰۰
۱۸۰ ۳۰ ۱۷۲*۲۲ ۱۷۵.۵*۲۵.۵ ۱.۰۴۸.۰۰۰ ۶۴.۸۰۰ ۴۵.۹۰۰ ۲۹.۷۰۰
۱۲۰ ۶۰ ۱۱۲*۵۲ ۱۱۵.۵*۵۵.۵ ۱.۱۷۸.۰۰۰ ۸۶.۴۰۰ ۶۱.۲۰۰ ۳۹.۶۰۰
۱۸۰ ۴۰ ۱۷۲*۳۲ ۱۷۵.۵*۳۵.۵ ۱.۲۳۸.۰۰۰ ۸۶.۴۰۰ ۶۱.۲۰۰ ۳۹.۶۰۰
۱۲۳.۵ ۸۹ ۱۱۵.۵*۸۱ A0 ۱.۶۰۰.۰۰۰ ۱۳۱.۸۹۸ ۹۳.۴۲۸ ۶۰.۴۵۳
۷۰ ۱۰۰ ۶۲*۹۲ ۶۵.۵*۹۵.۵ ۱.۵۲۴.۰۰۰ ۸۴.۰۰۰ ۵۹.۵۰۰ ۳۸.۵۰۰
۱۸۰ ۶۰ ۱۷۲*۵۲ ۱۷۵.۵*۷۵.۵ ۱.۵۵۵.۰۰۰ ۱۲۹.۶۰۰ ۹۱.۸۰۰ ۵۹.۴۰۰
۱۲۰ ۹۰ ۱۱۲*۸۲ ۱۱۵.۵*۸۵.۵ ۱.۶۶۰.۰۰۰ ۱۲۹.۶۰۰ ۹۱.۸۰۰ ۵۹.۴۰۰
۱۲۰ ۱۲۰ ۱۱۲*۱۱۲ ۱۵.۵*۱۱۵.۵ ۱.۹۱۸.۰۰۰ ۱۷۲.۸۰۰ ۱۲۲.۴۰۰
۱۸۰ ۸۰ ۱۷۲*۷۲ ۱۷۵.۵*۷۵.۵ ۲.۰۶۰.۰۰۰ ۱۷۲.۸۰۰ ۱۲۲.۴۰۰ ۷۹.۲۰۰
۱۸۰ ۱۲۰ ۱۷۲*۱۱۲ ۱۷۵.۵*۱۱۵.۵ ۲.۴۹۲.۰۰۰ ۲۵۹.۲۰۰ ۱۸۳.۶۰۰

فرم ثبت سفارش

  • لیست فوق شامل ابعاد استاندارد و یا پر فروش می باشند ، برای ابعاد سفارشی به اولین سایز بالاتر از سایز سفارشی مراجعه نمایید.
  • قیمت کل برابر است با = قیمت سازه + قیمت چاپ (قیمتها به تومان می باشد)
  • قیمتها بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده می باشد.
  • ورق محافظ از نوع کریستال می باشد که نسبت به ورق آکریلیک از اصطحکام و شفافیت کمتر و خش پذیری بالاتری برخوردار است .
  • در صورت تمایل برای ورق محافظ آکریلیک باید مجدد استعلام گرفته شود.