کاتالوگ استند

کاتالوگ استند ها و ویژگی های آن ها :

کاتالوگ استند ، سازه های مخصوص نمایش و عرضه کاتالوگ، بروشور و برگه های تبلیغاتی هستند.

  • طراحی زیبا
  • کم حجم
  • پرتابل بودن
  • یک پای ثابت نمایشگاه ها ، کنفرانسها و همایشها

جا کاتالوگی ها علاوه بر استفاده به صورت نمایشگاهی به صورت ثابت نیز در محیط شرکت ها مورد نیاز می باشند .

جا کاتالوگی | کاتالوگ استندجا کاتالوگی | کاتالوگ استندجا کاتالوگی | کاتالوگ استندجا کاتالوگی | کاتالوگ استند

جا کاتالوگی | کاتالوگ استند

بنر استندپاپ آپ استندلایت باکسپاپ آپ کانتررول آپکاتالوگ استند