طراحی گرافیک چیست ؟

طراحی و گرافیک یا گرافیک دیزاین یک فرآیند ارتباطات بصری و حل مسئله از طریق استفاده از تایپ، فضا، تصویر و رنگ می باشد. همچنین میتوان گفت گرافیک به معنای خلق و سامان دادن یک سلسله عوامل تصویری برای بیان یک مفهوم یا پیام و یا اطلاعات در جهت هدفی مشخص و معین نیز می باشد .

خدمات طراحی کانون تبلیغات طلیعه:

  • طراحی لوگو ( طراحی آرم یا نشانه (لوگوی تصویری، لوگو تایپ، لوگو ترکیبی)، طراحی آیکون یا سمبل ، طراحی پیکتوگرام و … )
  • طراحی انواع محصولات چاپی ( طراحی کاتالوگ، طراحی بروشور، طراحی ساک دستی، طراحی انواع زونکن و کلاسور اختصاصی، طراحی کارت ویزیت، طراحی تراکت و … )
  • طراحی انواع استند های نمایشگاهی(طراحی پاپ آپ، طراحی رول آپ، طراحی میزکانتر و طراحی انواع استندهای تبلیغاتی)
    دیگر نگران تغییر رنگ در موارد چاپی خود نباشید ما این نگرانی را رفع کرده ایم .

طراحی و گرافیک