استند های تبلیغاتی زیبا

استند قاب فنری یکی دیگر از ابزار تبلیغاتی با قابلیت نصب بر روی سطوح مختلف مانند دیوار و پارتیشن وغیره می باشد.

این استند های تبلیغاتی امکان استفاده در فروشگاه، مراکز عمومی، مدارس، ادارات، شرکت ها و غیره را دارند.

قابل ذکر است امکان نصب ساعت بر روی استند قاب فنری نیز توسط کانون آگهی و تبلیغات طلیعه وجود دارد.

تصویر مورد نظرتان توسط تیم طراحی ما طراحی شده و چاپ می گردد.

این تصویر به کمک فنرها به قاب متصل می شود و استند قاب فنری را تشکیل می دهد.

استند قاب فنریاستند قاب فنری

بنر استندپاپ آپ استندلایت باکسپاپ آپ کانتررول آپکاتالوگ استند