تماس با ما

انتقادات و پیشنهادات            سفارش آنلاین

 

آدرس گوگل کانون آگهی و تبلیغات طلیعه

 

آدرس : تهران – فرمانیه – خیابان دیباجی شمالی – نرسیده به اتوبان صدر – بن بست شهید دکتر شکری – پـلاک ۳  –  زنگ اول

تلفکس : ۹۴ و ۲۲۸۰۸۲۳۴ (۲۱)۹۸+

تلفکس : ۵۸ و ۲۲۸۳۸۸۵۷ (۲۱)۹۸+

فکس : ۲۲۸۳۸۸۵۷ (۲۱)۹۸+

 وب سـایت :  www.taliehclub.com

ایمیل : talieh.club@gmail.com
Address :  Unit 1 – No 3 – shahid Dr.shokri Alley – North Dibaji St – Farmanieh Ave – Tehran – Iran
Tel & Fax:+98(21) 22808234-94
Web Site : www.taliehclub.com