شرکت در نمایشگاه

شرکت در نمایشگاه

مشاوره حضور در نمایشگاه

حتماً برای شما هم پیش آمده از خودتان بپرسید قبل از نمایشگاه چه اقداماتی باید انجام بدم؟ در طول مدت نمایشگاه چه اقداماتی انجام دهم؟ بعد از تمام شدن نمایشگاه چه اقداماتی باید انجام شود؟ چطور از نمایشگاه نهایت استفاده و را بهره من شویم؟ و …. کاشکی چک لیستی وجود داشت تا مطابق آن برنامه نمایشگاه را اجرا می‌کردم

چه بسیار شرکت هایی وجود دارند که به علت در نظر نگرفتن همه زوایای شرکت در نمایشگاه، باعث می گردند هزینه ای که برای آن پرداخت می کنند بازگشتی نداشته باشد. همانطور که همه می دانند شرکت در نمایشگاه موضوعی بسیار پر هزینه است و اگر بدون برنامه تدوین شده در نمایشگاه شرکت کنید احتمال از دست دادن هزینه های بسیار زیادی وجود دارد. برخی از این هزینه ها هزینه های مشهود و برخی نیز هزینه های نامشهود هستند که تیم بازاریابی سازمانها باید به دقت آنها را ارزیابی و در نظر گیرند.

 

کانون تبلیغات طلیعه با تجربه شرکت در بیش از ۷۰ نمایشگاه و مشاوره به صدها مشتری در زمینه نحوه برگذاری و شرکت در نمایشگاه، می تواند به عنوان مشاوری مطمئن در کنار سازمانها از بر عهده گرفتن وظیفه برپایی کل موضوع نمایشگاه برای سازمانها تا مشاوره های حضور در نمایشگاه باشد.

 

خدمات مرحله ای کانون تبلیغات طلیعه به منظور هرچه بهتر برگذار شدن نمایشگاه:

۱- برگذاری جلسه مقدماتی برگذاری نمایشگاه، اهداف و تعیین استراتژی کلی شرکت در نمایشگاه توسط کانون تبلیغات طلیعه با حضور تیم بازاریابی سازمان مورد نظر

۲- برگذاری جلسه تبیین استراتژی و پیاده سازی آن بر روی نقشه استراتژی با جانمایی اهداف کوچک تر و درج شاخص های رسیدن به هدف به منظور ارزیابی هر فرایند شامل فرایندهای:

        مدیریت نقشهای افراد مسئول در غرفه

        آموزش افراد مسئول در غرفه

        برنامه ریزی های زمانی قبل و در حین و بعد از حضور در نمایشگاه

        تعیین نوع سازه غرفه در نمایشگاه

        انواع تبلیغات محیطی و تبلیغات چاپی و تبلیغات دیجیتال قبل و در حین و بعد از حضور در نمایشگاه

        آماده سازی جو سازمانی به منظور حضور در نمایشگاه

        مدیریت افراد جانشین مسئولین شرکت کننده در نمایشگاه

        بررسی و مدیریت فعالیتهای جانبی در حین برگذاری نمایشگاه (رصد رقبا، جمع آوری اطلاعات، بررسی های میدانی نمایشگاه به منطور شرکت بهتر در دوره های بعدی و….)

        بررسی فعالتهای پرسنلی و احتیاجات در حین برگذاری و برنامه ریزی مالی و فرایندی

        و…

۳- مذاکره با شرکت برگذار کننده در خصوص جانمایی غرفه و هزینه های مربوط به اجاره غرفه و هزینه های جانبی که مطابق دستورالعمل های شرکت برگذار کننده می باشد

جانمایی غرفه در دیده شدن آن و قرارگیری بنرهای تبلیغاتی و جذب مخاطب بسیار اهمیت دارد و لزوما همه خدمات جانبی شرکتهای برگذار کننده مورد نیاز نمی باشد.

۴- شروع تولید انواع تبلیغات مورد نیاز در نمایشگاه

۵- شروع به مذاکره با شرکت سازنده غرفه در صورتی که غرفه سازی مد نظر باشد و یا بررسی استفاده از استندهای نمایشگاهی به منظور غرفه سازی مانند پاپ آپ ها، استندها، رول آپ ها و …

۶- برگذاری جلسات پیش از نمایشگاه به منظور آماده سازی تجهیزات و پرسنل

۷- شروع غرفه سازی

۸- انتقال تجهیزات مورد نیاز به نمایشگاه

۹- افتتاحیه نمایشگاه

۱۰- برگذاری نمایشگاه و مدیریت پرسنل به منظور پیاده سازی استراتژی های در طول برگذاری نمایشگاه

۱۱- پایان نمایشگاه

۱۲- جمع آوری تجهیزات و جمع آوری غرفه

 

۱۳- پیاده سازی استراتژی های پس از برگذاری نمایشگاه

  

 

اگر نمایشگاهی در پیش رو دارید
با کارشناسان ما تماس بگیرید و با بهترین پیشنهادات کارشناسان ما در برگذاری نمایشگاه با صرفه جویی در منابع و آگاهی نسبت به مسائل پیش رو، بالاترین کارآمدی را از برگذاری نمایشگاه خود داشته باشید