چاپ سولیت

چاپ سولیت

سولیت نوع خاصی از مدیاهای چاپ می باشد که ظرافت و جزئیات تصویر را بهتر از سایر مدیاها نشان می دهد. و معمولا در محصولاتی که دید نزدیک دارند مورد استفاده قرار می گیرد.

مانند تابلوهای لایت باکس، استندهای نمایشگاهی و ….

همچنین به دلیل لَخت بودن و سنگینی این مدیا از آن در تولید پرده های دکوراتیو نیز استفاده می گردد.

چاپ اکوسالونت : مترمربعی ۹۵.۰۰۰ تومان
چاپ UV : مترمربعی ۱۴۴.۰۰۰ تومان