چاپ فلکس

از فلکس ها در ساخت تابلوهای تبلیغاتی پشت نور استفاده می شود که قالباً در محیط Outdoor استفاده می شوند. فلکس به دلیل وجود خاصیت بکلیت خود زمانی که در معرض تابش نور از پشت قرار می گیرد جلوه بسیار زیبایی خواهد داشت.

کیفیت فلکس در درجه اول به کیفیت مدیای استفاده شده و پس از آن به کیفیت جوهر و دستگاه چاپ بستگی دارد. مجموعه طلیعه با استفاده از بهترین نوع مدیا و مرکب و بکارگیری بروزترین دستگاه ها، بهترین کیفیت خروجی را به شما عزیزان عرضه می کند.

چاپ اکوسالونت : مترمربعی ۹۵.۰۰۰ تومان
چاپ UV : مترمربعی ۱۴۴.۰۰۰ تومان