شاسی و بولت به همراه پایه های بولت در اندازه های مختلف

شاسی و بولت با پایه های متفاوتی عرضه می شوند .

پایه های بولت در اندازه های مختلف جهت نگهداری و فیکس کردن تابلو های MDF و پلکسی ( طلق ) و فوم بورد بر روی دیوار استفاده می شوند و جلوه ای بسیار زیبا به محل نصب می بخشد.

شاسی و بولت

شاسی و بولت

استند سه پایه بوم بوم نقاشی

تابلو دیواری پازلی ( چند تکه )

شما می توانید هر تصویری را  از بین تصاویر موجود در اینترنت یا از بانک تصاویر ما انتخاب کنید.

ما آن را برایتان چاپ کنیم و روی تابلو نصب می نماییم .

کانون تبلیغات طلیعه | تابلو چند تکه | شاسی پازلی کانون تبلیغات طلیعه | تابلو چند تکه | شاسی پازلی

کانون تبلیغات طلیعه | تابلو چند تکه | شاسی پازلی کانون تبلیغات طلیعه | تابلو چند تکه | شاسی پازلی

کانون تبلیغات طلیعه | تابلو چند تکه | شاسی پازلیکانون تبلیغات طلیعه | تابلو چند تکه | شاسی پازلی