قیمت میز کانتر

میز کانتر در دوتیپ ارائه شده است که قیمت های آن را در زیر برایتان لیست کرده ایم.

 لیست قیمت میز کانتر تیپ ۱ – آبان ۹۸

نوع سازه ابعاد سازه قیمت نهایی محصول چاپ + سازه
۱*۲ ۴۰*۹۴*۸۰ ۵۷۸.۰۰۰
۲*۲ ۴۰*۹۴*۱۲۵ ۶۹۰.۰۰۰

 لیست قیمت میز کانتر تیپ ۲ – آبان ۹۸

نوع سازه ابعاد سازه قیمت نهایی محصول چاپ + سازه
۱*۲ ۴۰*۹۰*۸۰ ۵۱۳.۰۰۰
۲*۲ ۴۰*۹۰*۱۲۵ ۶۲۵.۰۰۰
 ۲*۱-T ۴۰*۹۰*۸۰ ۶۵۰.۰۰۰
۲*۲-T ۴۰*۹۰*۱۲۵ ۷۵۰.۰۰۰

فرم ثبت سفارش

مرتبط :